Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

XXXVI Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich

Zarząd Okręgowy PZŁ oraz Okręgowa Komisja Strzelecka w Elblągu zapraszają na XXXVI Okręgowe Mistrzostwa PZŁ
w strzelaniach myśliwskich

Harmonogram

Lista zawodników

Zawody odbędą się 10 września 2022 r. na strzelnicy myśliwskiej KŁ Bóbr w Pasłęku – Gołąbkach zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 • 730 – 800 – rejestracja i wydawanie numerów startowych,
 • 800 – 830  – otwarcie zawodów,
 • 830 – 1500 – rozpoczęcie konkurencji na wszystkich osiach wg  harmonogramu strzelań,
 • 1600 – 1700 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz zakończenie zawodów.

 

Zawody przeprowadzone zostaną w klasach i kategoriach indywidualnych oraz zespołowych.

 

Klasy i kategorie indywidualne

 

Klasy strzeleckie:

 • MISTRZOWSKA (M) – dla myśliwych posiadających tytuł Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego,
 • POWSZECHNA (P).

Kategorie:

 • DIANA (D) – strzelające Panie,
 • SENIOR (S) – wiek powyżej 60 roku życia,
 • GOŚĆ (G) – dla myśliwych spoza ewidencji elbląskiego okręgu PZŁ.

 

Klasyfikacje zespołowe

 

 • REPREZENTACJA KOŁA ŁOWIECKIEGO W KLASIE POWSZECHNEJ – trzyosobowy zespół myśliwych posiadających powszechną klasę strzelecką, którzy reprezentują koło łowieckie będące w ewidencji elbląskiego okręgu PZŁ.
 • REPREZENTACJA KOŁA ŁOWIECKIEGO W KLASIE OTWARTEJ – trzech najlepszych zawodników w kole, będącym w ewidencji elbląskiego okręgu PZŁ, bez względu na posiadaną klasę strzelecką – powszechną bądź mistrzowską.

 

UWAGA!!!

 • Myśliwy, który jest członkiem więcej niż jednego koła łowieckiego, może na mistrzostwach okręgu reprezentować tylko jedno z nich. Myśliwy wskazuje koło w trakcie rejestracji przed zawodami.
 • Składy osobowe reprezentacji kół łowieckich w klasie powszechnej zgłaszają Zarządy kół łowieckich.
 • Reprezentacje koła łowieckiego w klasie otwartej ustala się na podstawie uzyskanych wyników ze strzelań. Drużynę stanowią członkowie koła łowieckiego, bez względu na posiadaną klasę strzelecką, którzy uzyskali na zawodach okręgowych trzy najlepsze wyniki.

 

ZAPISY

 

Reprezentacje kół łowieckich

 

Zarządy kół zgłaszają trzyosobowe drużyny w klasie powszechnej do dnia 7 września 2022 r. W zgłoszeniu należy podać nazwiska i imiona zawodników. Opłata za udział trzyosobowej drużyny w mistrzostwach wynosi 600 zł. (z zastrzeżeniem, iż w przypadku reprezentacji koła przez Seniora lub Dianę, stosuje się odpowiednio stawki zgodnie z zapisami poniżej)

 

Zawodnicy indywidualni

 

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłacenie wpisowego przelewem do dnia 8.09.2022 r. na konto Zarządu Okręgowego PZŁ

w Elblągu nr 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978 w wysokości:

 • 200 zł od zawodnika (z zastrzeżeniem, iż Seniorzy i Diany mają inna wysokość wpisoweg),
 • 150 zł od zawodnika powyżej 60 roku życia,
 • Diany zwolnione są z opłaty wpisowego (należy zgłosić swoją obecność telefonicznie w sekretariacie ZO PZŁ w Elblągu).

 

W tytule przelewu należy wpisać „wpisowe imię i nazwisko zawodnika, posiadaną klasę strzelecką, ewentualną przynależność do poszczególnych kategorii oraz nazwę koła łowieckiego (to ostatnie nie dotyczy zawodników spoza okręgu startujących indywidualnie w kategorii GOŚĆ)”.

 

Przypominamy, iż Koła Łowieckie mają statutowy obowiązek wystawienia reprezentacji na Okręgowe Mistrzostwa PZŁ.

 

Wszystkie informacje szczegółowo zawarte są w regulaminie zawodów który załączony jest poniżej.

Serdecznie zapraszamy!!!

Regulamin XXXVI Mistrzostw Okręgowych PZŁ 10.09.2022 r.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp