Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Okręgowy Zjazd Delegatów

Prezydium

LP Imię i nazwisko i funkcja
1 Przemysław Szkutnik – przewodniczący
2 Andrzej Płóciennik – zastępca przewodniczącego
3 Andrzej Kutkiewicz – zastępca przewodniczącego
4 Marek Wojtynowski – zastępca przewodniczącego
5 Grzegorz Orłowski – sekretarz

Delegaci

LP Imię i nazwisko
1 Babij Sylwester
2 Baurycza Maciej
3 Bednarz Józef
4 Byk Jacek
5 Choczyński Paweł
6 Cieślak Wojciech
7 Czarnecki Stanisław
8 Czubiński Jerzy
9 Dabkiewicz Zbigniew
10 Edel Andrzej
11 Formela Krzysztof
12 Garbaczewski Jarosła
13 Gawron Andrzej
14 Giers Paweł
15 Grabowski Józef
16 Grzebisz Jacek
17 Hoderna Aleksandra
18 Hryniewicz Jan
19 Jabłonowski Bogusław
20 Jarmoła Stefan
21 Jarosz Marek
22 Kaczor Dariusz
23 Kaczorowski Jarosław
24 Kamiński Edward
25 Kantypowicz Jan
26 Kapusta Ryszard
27 Kłos Maciej
28 Kokoszko Edmund
29 Koreń Paweł
30 Kossakowski Leszek
31 Kozłowski Stanisław
32 Kozłowski Zbigniew
33 Krawczyński Jacek
34 Kunc Dominik
35 Kunc Leszek
36 Kusz Ryszard
37 Krupiński Wiesław
38 Kurzyński Andrzej
39 Kutkiewicz Andrzej
40 Łacina Jerzy
41 Maludziński Jacek
42 Młynarczyk Zdzisław
43 Molski Mirosław
44 Onopiak Ryszard
45 Orłowski Grzegorz
46 Patalon Krzysztof
47 Pawlukowski Mirosław
48 Perłowski Zbigniew
49 Piecek Marian
50 Płóciennik Andrzej
51 Piotrowski Piotr
52 Polakowski Witold
53 Połom Henryk
54 Popielarczyk Arkadiusz
55 Przybyła Marian
56 Rubinowski Dariusz
57 Rublewski Janusz
58 Rumiński Waldemar
59 Rutkowski Zdzisław
60 Sadowski Mikołaj
61 Samokar Sebastian
62 Sarnowski Marcin
63 Sinko Przemysław
64 Sławomir Smoliński
65 Siebert Piotr
66 Skolimowski Dariusz
67 Strzelecki Franciszek
68 Strzelecki Lech
69 Szatrański Bolesław
70 Szempliński Mariusz
71 Szepeta Piotr
72 Szkutnik Przemysław
73 Szwamber Jerzy
74 Śniecikowski Marcin
75 Świokło Anatoli
76 Utrysko Krzysztof
77 Włodkowski Tomasz
78 Woch Wojciech
79 Wojtynowski Marek
80 Wójcik Tomasz
81 Wróbel Henryk
82 Zaremba Leszek
83 Zboiński Józef
84 Zwolenkiewicz Zbigniew

Zespół Nadzorczo-Kontrolny

LP Imię i nazwisko i funkcja
1 Wojciech Pniewski – Przewodniczący
2 Arkadiusz Popielarczyk – sekretarz
3 Aleksandra Hoderna – członek
4 Ewa Ludwikowska – członek
5 Tadeusz Sienkiewicz – członek

Kapituła Odznaczeń

LP Imię i nazwisko i funkcja
1 Zdzisław Rutkowski – przewodniczący
2 Andrzej Czapliński – sekretarz
3 Grzegorz Orłowski
4 Stanisław Kozłowski
5 Roman Markowicz
6 Bolesław Szatrański
7 Andrzej Kutkiewicz