Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okręgowy Zjazd Delegatów

Prezydium

LPImię i nazwisko i funkcja
1Przemysław Szkutnik – przewodniczący
2Andrzej Płóciennik – zastępca przewodniczącego
3Andrzej Kutkiewicz – zastępca przewodniczącego
4Marek Wojtynowski – zastępca przewodniczącego
5Grzegorz Orłowski – sekretarz


Delegaci

LPImię i nazwisko
1Baurycza Maciej
2Bednarz Józef
3Byk Jacek
4Choczyński Paweł
5Cieślak Wojciech
5Czarnecki Stanisław
6Czubiński Jerzy
7Dabkiewicz Zbigniew
8Edel Andrzej
9Formela Krzysztof
10Garbaczewski Jarosła
11Gawron Andrzej
12Giers Paweł
14Grabowski Józef
13Grzebisz Jacek
14Harasimowicz Dariusz
15Hoderna Aleksandra
16Hryniewicz Jan
17Jabłonowski Bogusław
18Jarmoła Stefan
19Jarosz Marek
20Kaczor Dariusz
21Kaczorowski Jarosław
22Kamiński Edward
23Kantypowicz Jan
24Kapusta Ryszard
25Kłos Maciej
26Kokoszko Edmund
27Koreń Paweł
28Kossakowski Leszek
29Kozłowski Stanisław
30Kozłowski Zbigniew
31Krawczyński Jacek
32Kunc Dominik
33Kunc Leszek
34Kusz Ryszard
35Krupiński Wiesław
36Kurzyński Andrzej
37Kutkiewicz Andrzej
38Łacina Jerzy
39Maludziński Jacek
40Młynarczyk Zdzisław
41Molski Mirosław
42Onopiak Ryszard
43Orłowski Grzegorz
44Patalon Krzysztof
45Pawlukowski Mirosław
46Perłowski Zbigniew
47Piecek Marian
48Płóciennik Andrzej
49Piotrowski Piotr
50Polakowski Witold
51Połom Henryk
52Popielarczyk Arkadiusz
53Przybyła Marian
54Rubinowski Dariusz
55Rublewski Janusz
56Rumiński Waldemar
57Rutkowski Zdzisław
58Sadowski Mikołaj
59Samokar Sebastian
60Sarnowski Marcin
61Sinko Przemysław
62Sławomir Smoliński
63Siebert Piotr
64Skolimowski Dariusz
65Strzelecki Franciszek
66Strzelecki Lech
67Szatrański Bolesław
68Szempliński Mariusz
69Szepeta Piotr
70Szkutnik Przemysław
71Szwamber Jerzy
72Śniecikowski Marcin
73Świokło Anatoli
74Utrysko Krzysztof
75Włodkowski Tomasz
76Woch Wojciech
77Wojtynowski Marek
78Wójcik Tomasz
79Wróbel Henryk
80Zaremba Leszek
81Zboiński Józef
82Zwolenkiewicz Zbigniew


Zespół Nadzorczo-Kontrolny

LPImię i nazwisko i funkcja
1Wojciech Pniewski – Przewodniczący
2Arkadiusz Popielarczyk – sekretarz
3Aleksandra Hoderna – członek
4Ewa Ludwikowska – członek
5Tadeusz Sienkiewicz – członek


Kapituła Odznaczeń

LPImię i nazwisko i funkcja
1Zdzisław Rutkowski – przewodniczący
2Andrzej Czapliński – sekretarz
3Grzegorz Orłowski
4Stanisław Kozłowski
5Roman Markowicz
6Bolesław Szatrański
7Andrzej Kutkiewicz