Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Komunikat nr 2 Elbląskiej Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Komunikat nr 2 Elbląskiej  Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich

 

1. W dniu 5 lipca 2022r. w Pasłęku odbyła się kolejne posiedzenie Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich. Na 44 zgłoszonych wniosków o odznaczenia, Kapituła pozytywnie zaopiniowała 35 wniosków, przekazując je do Kapituły N.R.Ł. w W-wie. Zwróciliśmy do wnioskodawców 9 wniosków, z uwagi na liczne błędy formalne i nie stosowanie przepisów Regulaminu Odznaczeń, celem ich ponownej analizy i poprawienia, przed ponownym przesłaniem do Kapituły.

Ponadto nadaliśmy 8 Regionalnych Medali „ Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ”

2. Okręgowa Kapituła Odznaczeń PZŁ planuje następne posiedzenie na początek września 2022r. Dlatego informujemy zainteresowane Koła Łowieckie o nieprzekraczalnym terminie składania wniosków do Kapituły w Elblągu do dnia 23 sierpnia [wtorek].

Przypominamy o konieczności czytelnego /maszynowego/ wypełniania odpowiednich druków, zamieszczania pieczątek Kół,  daty Uchwał Walnego Zgromadzenia, podpisów osób upoważnionych,  w miejscach przewidzianych   we wniosku oraz załączania Oświadczenia RODO.

                                   Z-ca Przewodniczącego Okręgowej K.O.Ł. w Elblągu

(-) Bolesław Szatrański.

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp