Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Pliki do pobrania

 1. AKT NADANIA KORDELASA
 2. ARKUSZ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSRZAŁÓW SAMCÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ
 3. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO KOŁA
 4. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO PZŁ
 5. DRUK INFORMACJA O ZŁOŻENIU OSWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO
 6. DRUK OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO
 7. DRUK WYMIANY LEGITYMACJI
 8. EKEP-INSTRUKCJA instalacji-na-urzadzenia-mobilne
 9. INFORMACJA DOT. SPRZEDAZY BEZPOŚREDNIEJ
 10. INWENTARYZACJA DRUK
 11. ŁOW-1 DRUK  
 12. PROTOKÓŁ UPADKI
 13. PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI GOSPODARCZYCH
 14. REGULAMIN KAPIYTUŁY ODZABCZEŃ ŁOWIECKICH
 15. RODO przy odznaczeniach
 16. SPRAWOZDANIE Z POLOWANIA ZBIOROWEGO
 17. SPRAWOZDANIE Z TRENINGU STRZELECKIEGO
 18. SPRZEDAZ_BEZPOSREDNIA wniosek o wpis do rejestru
 19. STRÓJ ORGANIZACYJNY Z DYSTYNKCJAMI
 20. WNIOSEK O NADANIE ODZNACZENIA KOŁO
 21. WNIOSEK O NADANIE ODZNACZENIA ŁOWIECKIEGO MYSLIWY
 22. WNIOSEK O PRZYJECIE NA STAŻ
 23. ZGŁOSZENIE PSA NA IMPREZĘ KYNOLOGICZNĄ
 24. ZGODA NA DOSTARCZANIE KORESPONDENCJI DROGA ELEKTRONICZNĄ