Zarząd okręgowy

Przemysław Szkutnik
Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego

 • W PZŁ od 1993 roku,
 • Łowczy Okręgowy od 2019 roku,
 • Przewodniczący Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów,
 • Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów,
 • Przewodniczący Zespołu ds. Kontroli Kół Łowieckich

Członkowie Zarządu Okręgowego

STANISŁAW KOZŁOWSKI – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Okręgowego   

 • W PZŁ od 2000 roku, 
 • Członek ZO PZŁ od 2019 roku, 
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów,
 • Członek Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w kole łowieckim.

GRZEGORZ ORŁOWSKI – Sekretarz Zarządu Okręgowego 

 • W PZŁ od 1984 roku, 
 • Członek ZO PZŁ od 2019 roku, 
 • Członek Komisji oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyn płowej i muflonów, 
 • Członek Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich,
 • Członek Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów, 
 • Prezes koła łowieckiego. 

MARIAN PRZYBYŁA – członek Zarządu Okręgowego 

 • W PZŁ od 1984 roku, 
 • Członek ZO PZŁ od 2019 roku, 
 • Przewodniczący Komisji Wyceny Medalowej Trofeów,
 • Członek Komisji oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyn płowej i muflonów,
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów,
 • Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów,
 • Prezes koła łowieckiego.