Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Okręgowy Sąd Łowiecki

  1. Kol. Marek Jarosz – Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego
  2. Kol. Adam Borowiecki – Zastępca Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego
  3. Kol. Radosław Tymiec – Zastępca Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego
  4. Kol. Jarosław Borzeszkowski – Sędzia Okręgowego Sądu Łowieckiego
  5. Kol. Marian Przybyła – Sędzia Okręgowego Sądu Łowieckiego
  6. Kol. Aleksander Rybczyński – Sędzia Okręgowego Sądu Łowieckiego

Materiały do pobrania