Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

LPImię i nazwisko i funkcja
1Jerzy Szkutnik – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
2Krzysztof Święcicki zastępca ORD
3Waldemar Rumiński zastępca ORD
4Janusz Pokrątka zastępca ORD