Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Kluby

Klub Myśliwego Seniora Nemrod

Został powołany 14.04.2016 roku przez Elbląska Okręgową Radę Łowiecką uchwała nr 20/2016. Ta sama uchwałą zatwierdzono i przyjęto regulamin klubu oraz wzór deklaracji członkowskiej. Klub ten został powołany z myślą o tym aby pod opieką Okręgowej Elbląskiej  Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa aktywizować i zachęcać do działania naszych myśliwych-seniorów. W swych zadaniach klub skupia się na organizowaniu czasu wolnego seniorów – myśliwych, upowszechnianiu kultury i tradycji łowieckich, oświaty oraz integracji społeczności myśliwskiej i poza myśliwskiej.