Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zawody o Puchar Złotej Jesieni

W imieniu Strzelnicy Trofeum w Malborku zapraszamy na zawody o Puchar Złotej Jesieni. Zapisy na zawody na stronie strzelnicy: https://www.trofeum.net.pl/event/zawody-o-puchar-zlotej-jesieni/

 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
„PUCHAR ZŁOTEJ JESIENI” 

ORGANIZATOR
TROFEUM Sp. z o.o.

CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest propagowanie strzelectwa myśliwskiego oraz rozwijanie umiejętności
strzeleckich.

ORGANIZACJA ZAWODÓW
Zawody przeprowadzone będą w kategorii mistrzowskiej, powszechnej i diany.
Zawody mają charakter otwarty i przeprowadzone na 3-ch osiach parkurowych
Zapisy poprzez formularz na górze strony lub telefoniczne pod nr tel.  699-792-849 do dnia 22.10.2021r.
Wpisowe na zawody 200 zł uiszczane w dniu zawodów przed otwarciem.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody rozegrane zostaną na strzelnicy w Malborku w dniu 23 października 2021 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
8.30 – 9.00 rejestracja i wydawanie numerów startowych,
Od 9.00 – otwarcie i strzelanie konkurencji na wszystkich osiach wg harmonogramu strzelań.

NAGRODY
Organizator przewidział dla najlepszych puchary i nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy z zawodników ma zagwarantowany posiłek.
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy i regulaminem zawodów wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.
Na strzelnicy znajduje się punkt opieki medycznej.
Na strzelnicy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
W obrębie osi strzeleckich obowiązuje zakaz palenia oraz używania telefonów komórkowych.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp