Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Piknik myśliwski na strzelnicy w Gołąbkach

W dniu 17 czerwca 2024 r. na strzelnicy koła łowieckiego Bóbr w Gołąbkach miała miejsce wyjątkowa uroczystość – odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci patrona strzelnicy śp. Zdzisława Rutkowskiego.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Honorowy Członek PZŁ kol. Marek Gorski, Łowczy Okręgowy kol. Jan Kantypowicz, kol. ksiądz Leszek Wasilewski, Radny Rady Powiatu Pan Dariusz Ponichtera, kierownik biura zarządu okręgowego kol. Przemysław Szkutnik. Zaszczycili nas swoją obecnością członkowie zarządu koła „Jenot” w Pasłęku z Prezesem Franciszkiem Strzeleckim na czele i koła „Leśnik” Młynary z Prezesem Zbigniewem Dabkiewiczem. Obecni byli, co nas bardzo cieszy liczni członkowie koła wraz z rodzinami oraz wiele zaprzyjaźnionych z nami osób.

Prezes Koła kol. Grzegorz Orłowski po przywitaniu wszystkich gości, podziękował Staroście Powiatu Elbląskiego za objęcie uroczystości swoim patronatem, a także wszystkim sponsorom, którzy zechcieli wesprzeć koło. Następnie przedstawił i sylwetkę śp. kol. Zdzisława Rutkowskiego – twórcy i patrona strzelnicy.

Kol. Prezes powiedział:

„Śp. Zdzisław Rutkowski po ukończeniu studiów na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Budownictwa Wodnego w roku 1956 założył rodzinę i przeniósł się
z Gdańska do Pasłęka, by tu podjąć dalszą pracę zawodową. Został zatrudniony  w Powiatowej Radzie Narodowej w Pasłęku, gdzie powierzono mu wydział zajmujący się sprawami gospodarki wodnej i melioracji na terenie byłego powiatu pasłęckiego.

W swojej zawodowej pracy szybko doszedł do wniosku jak ważne są sprawy związane z równowagą w przyrodzie i nienaruszanie podstawowych zasad jakie tu obowiązują. Dlatego też opiniując projekty inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej i melioracji a w późniejszym okresie je realizując, starał się by nie zmieniać naturalnego środowiska i zachować przyrodę w stanie nienaruszonym. Dzięki takim działaniom udało się zachować wiele oczek wodnych, zabagnień, remiz – nieużytków, które do dzisiaj mają  wpływ na właściwą gospodarkę łowiecką w zakresie hodowli zwierzyny drobnej i ptactwa wodnego.

Pracując w Pasłęku spotkał na swojej drodze wielu starszych kolegów myśliwych, którzy dawali mu przykład racjonalnego i właściwego uprawiania łowiectwa, gdzie można spełnić swoją pasję życiową.

Dobre przykłady spowodowały, że po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu w 1960 r. został członkiem PZŁ i Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku. W kole  dał się poznać jako zdolny, energiczny i etyczny myśliwy. Początkowo pełnił funkcję sekretarza i skarbnika koła, a w roku 1967 został wybrany na łowczego  koła. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do dnia 3 czerwca 2023 roku.

Swoim przykładem i działaniem zjednał sobie zaufanie braci myśliwskiej i z Jego to inicjatywy podejmowano i realizowano wiele pożytecznych inicjatyw w zakresie gospodarki łowieckiej.

W 1998 r.  podjął inicjatywę budowy strzelnicy myśliwskiej KŁ „Bóbr”. Przyjął na siebie obowiązki projektanta i głównego realizatora tego przedsięwzięcia. Po zakupie na własność odpowiedniej działki o pow. 2,50 ha, opracowano dokumentację
i przystąpiono do realizacji projektu.

Wykazał się w trakcie realizacji pełnym zaangażowaniem i chęcią szybkiego dojścia do zamierzonego celu. Pozyskiwał sponsorów i wykonawców, nadzorując wykonanie projektu. Dzięki aktywności śp. Zdzisława Rutkowskiego w czerwcu 2000 roku oddano strzelnicę do eksploatacji. Posiada ona możliwość przeprowadzenia pełnego wieloboju myśliwskiego (6 osi + oś do broni krótkiej). Posiada pełne zaplecze administracyjne i socjalne. Aktualnie jest to jedyna profesjonalna strzelnica pełniąca rolę strzelnicy okręgowej Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie powstaje nowa oś strzelecka Myśliwska Oś Praktyczna, która z przyczyn technicznych zostanie oddana do użytku w terminie późniejszym. Na strzelnicy odbywały się i odbywają zawody rangi krajowej, zawody okręgowe, szkolenia i treningi strzeleckie nie tylko myśliwych ale także policji, służb celnych, ochroniarskich itp.

Mam nadzieję, że po podpisaniu w ostatnim czasie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej  a Polskim Związkiem Łowieckim nasze koło razem z Wojskiem Polskim będzie mogło realizować wspólne projekty prospołeczne i proedukacyjne, a nasza strzelnica będzie odwiedzana przez większą część społeczeństwa zainteresowanego zdobyciem umiejętności strzeleckich.

Śp. Zdzisław Rutkowski  znany był braci myśliwskiej jako jeden z najlepszych działaczy między innymi byłej Okręgowej a wcześniej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Poza obowiązkami w kole łowieckim pełnił funkcję Sekretarza i Wiceprezesa Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Elblągu,  4 kadencje pełnił funkcję Prezesa Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, a następnie 2 kadencje Wiceprezesa. Przez 5 kadencji był Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej. W trakcie swojej wieloletniej wykazał się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością. Z Jego inicjatywy Okręg Elbląski organizował wiele imprez promujących łowiectwo i nasze Zrzeszenie. Za swoją działalność w PZŁ odznaczony został najwyższymi medalami  za zasługi dla łowiectwa oraz wieloma medalami państwowymi i resortowymi.

W dniu 3 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie Koła nadało śp. Zdzisławowi Rutkowskiemu tytuł „Honorowego Łowczego” Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku i podjęło uchwałę o nadaniu strzelnicy koła w Gołąbkach Jego imienia.

Śp. Zdzisław Rutkowski był obecny w tym dniu na Walnym Zgromadzeniu i przyjął te tytuły z wielką satysfakcją i zadowoleniem, ale również ogromnym wzruszeniem.Jednak niedługo mógł się nimi cieszyć. 15 czerwca 2023 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci śp. Zdzisława Rutkowskiego w pierwszą rocznicę jego śmierci, na trwale pozostawi ślad Jego wielu zasług dla łowiectwa  a także strzelnicy myśliwskiej Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku” .

Prezes Koła wspólnie z synem i córką  śp. Zdzisława Rutkowskiego odsłonili tablicę pamiątkową”, a Ksiądz Leszek Wasilewski dokonał jej poświęcenia.

Po zabraniu głosu przez kilkoro z zaproszonych gości odbyła się uroczystość wręczenia medaliZa zasługi dla elbląskiego okręgu PZŁ 1923-2023.” Medalami uhonorowano kol. Marka Gorskiego i kol. Leszka Wasilewskiego. Dekoracji dokonanli przewodniczący kapituły odznaczeń okręgu PZŁ kol. Jan Kantypowicz wraz z wice przewodniczącym kol.Grzegorzem Orłowskim. wręczyli medale Kol. Markowi Gorskiemu i Kol. Ks.  Leszkowi Wasilewskiemu.

Po oficjalnych uroczystościach odbyła się biesiada, w której uczestniczyło około 200  osób. Zadbano również o organizację wspaniałych zabaw dla dzieci oraz konkursów m.in. z wiedzy przyrodniczo łowieckiej. Każde dziecko miało okazję wygrać wiele  nagród, które ufundowali między innymi Starosta Elbląski i Firma Agrobiotech.

Biesiada przy pysznym jadle i muzyce trwała do późnych godzin wieczornych.

Relacja: Grzegorz Orłowski

Fotografie: Magdalena Federewicz

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱