Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Spotkanie z Prezesami Kół Łowieckich Okręgu Elbląskiego PZŁ

W dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 17.00 w sali kinowej klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód w Elblągu przy ul. Królewieckiej 167 odbyło się spotkanie Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu z prezesami kół łowieckich naszego okręgu. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny, kierownik biura zarządu oraz przewodniczący komisji problemowych.

Podczas spotkania omówiono najistotniejsze zagadnienia wynikające ze Strategi zrównoważonego łowiectwa w Polsce do roku 2030 z perspektywą do roku 2035”  dokumentu przyjętego przez ZG i NRŁ PZŁ.

Omówiono aktualną sytuacje i najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem naszego Zrzeszenia i Okręgu. Łowczy Okręgowy kol. Jan Kantypowicz zapoznał zebranych z kierunkami działania i głównymi zamierzeniami okręgu jakie zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2024 r. Podkreślił również jako bardzo istotne zawarcie porozumienia między Polskim Związkiem Łowieckim a Ministerstwem Obrony Narodowej omawiając jego  podstawowe założenia.

Podczas spotkania omówiono również zasady przygotowywania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich a także wskazano najczęściej popełnianych błędy.

W kolejnych wystąpieniach omówiono rolę osób odpowiedzialnych w kołach za współprace z młodzieżą szkolną oraz przedstawiono założenia przygotowywanej konferencji pod roboczą nazwą „Łowiectwo za i przeciw”. Podkreślano przy tym jak dużą rolę mają tzw. „Edukatorzy” dla budowania naszego wizerunku w społeczeństwie.

Po każdym z omawianych zagadnień prowadzona była ożywiona dyskusja, podczas której prezesi kół łowieckich podnosili sprawy dotyczące coraz wyższych opłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, stale rosnącej biurokracji i ogromu zadań jakie spływają na koła w związku ze zwalczaniem skutków ASF.

Na zakończenie spotkania Łowczy Okręgowy wsparty wystąpieniem przewodniczącego komisji szkoleniowej podkreślał konieczność organizowania całego szeregu cyklicznych szkoleń i spotkań dla osób funkcyjnych w kołach, które sukcesywnie będą organizowane.

 

DB

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱