Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Ocena Prawidłowości Odstrzału

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Muflonów Elbląskiego Okręgu Łowieckiego w dniach 28 i 31 marca br. dokona oceny trofeów byków jeleni szlachetnych i danieli pozyskanych w sezonie łowieckim 2022/2023 na terenie okręgu.

Ocena przeprowadzona zostanie przez komisję w czterech zespołach oceniających:

Zespół nr 1:

Ocenia trofea pozyskane na terenie Nadleśnictwa: Orneta, Zaporowo:

  • termin: 31 marca 2023 r./piątek/ od godz. 14.00,
  • miejsce – m. Baranówka k/Fromborka – Baza Myśliwska KŁ „MEWA” Braniewo,

Zespół nr 2:

Ocenia trofea pozyskane na terenie Nadleśnictwa Elbląg

  • termin 31 marca 2023 r /piątek/ od godz. 15.00,
  • miejsce – Brzezina 6 – Baza Myśliwska KŁ „ROGACZ” Malbork,

Zespół nr 3:

Ocenia trofea pozyskane na terenie Nadleśnictwa Dobrocin i Młynary

  • termin 28 marca 2023 r. /wtorek/ od godz. 16.00,
  • miejsce – Strzelnica GOŁĄBKI – pomieszczenia biurowe koła BÓBR Pasłęk,

Zespół nr 4:

Ocenia trofea pozyskane na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn i Susz

  • termin 31 marca 2023 r. /piątek/ godz. 15.00,
  • miejsce  – Trzciano – Baza Myśliwska  KŁ „DARZ BÓR” Sztum,

Wszyscy dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich proszę przygotować i dostarczyć z trofeum, arkusze oceny prawidłowości odstrzału według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia ZG PZŁ  nr 3/2018  z dnia 11.09.2018 roku. Arkusze proszę wypełnić czytelnie, oddzielnie za każdy obwód łowiecki. 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp