Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Kurs dla nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego

Egzaminy kandydatów na członków PZŁ

Egzaminem strzeleckim, 13 czerwca 2021 r., zakończył się nabór nowych członków do Polskiego Związku Łowieckiego w Elbląskim Okręgu PZŁ. Strzelnica myśliwska w Gołąbkach k. Pasłęka była miejscem tego wydarzenia. Ażeby jednak do tego doszło poprzedziło go szkolenie kursowe, które ze względu na obowiązujące ograniczenia pandemiczne prowadzone było zdalnie. Możliwość taką zapewniła dyrekcja szkoły anglojęzycznej „REGENT” z Elbląga udostępniając pomieszczenia szkoły i platformę informatyczną. Pragniemy za to gorąco podziękować dyrektorowi szkoły i myśliwemu kol. Markowi Goerickowi.

Na potrzeby kursu opracowano regulamin uczestniczenia w zajęciach on-line, a wszyscy kursanci wyrazili pisemną zgodę na taką formę przekazu. Do szkolenia kursowego, spośród wszystkich zgłoszeń  zakwalifikowano 78 kandydatów spełniających formalne wymogi określone aktami normatywnymi, w tym 9 potencjalnie przyszłych Dian. Wszyscy kandydaci terytorialnie przynależni do innych okręgów otrzymali zezwolenie z macierzystych zarządów okręgowych, na odbycie  szkolenia i zdawanie egzaminów organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu.

Szkolenie kursowe trwające od 27 lutego 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. prowadzone było zgodnie z Tematycznym Programem Kursu dla nowo wstępujących do PZŁ, zatwierdzonym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu. Kierownikiem kursu był kol. Piotr Kubera a sprawami technicznymi zajęła się Aleksandra Ciesielska – oboje zatrudnieni w Zarządzie Okręgowym w Elblągu.

W ramach kursu kandydaci wysłuchali 78 godzin wykładów, odbyli dwa treningi strzeleckie obejmujące strzelanie do makiety sarny rogacza, do makiety zająca i dzika w przebiegu oraz strzelanie do rzutków. W ramach treningów strzeleckich zrealizowano zajęcia terenowe z kynologii łowieckiej oraz pokaz do wykładu na temat sokolnictwa.

Szczególnie ciekawe były zajęcia z kynologii łowieckiej prowadzone przez kol. Krzysztofa Patalona oraz rzadko spotykany pokaz sokolniczy. Podczas egzaminów i szkolenia, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, zachowywano pełne zabezpieczenie przeciwcovidowe.

Słuchacze spełniający wymogi (zaliczony z wynikiem pozytywnym staż kandydacki do PZŁ) wystąpili z pisemnym wnioskiem o złożenie egzaminu przed Komisją powołaną przez ZO PZŁ w Elblągu.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej a zarazem łowczy okręgowy z Elbląga kol. Przemysław Szkutnik  wyznaczył terminy egzaminów:

  • pisemnego – na 22 maja 2021 r.
  • ustnego – na 29 maja 2021 r.
  • praktycznego (sprawdzian strzelecki) – na 13 czerwca 2021 r.

Komisja Egzaminacyjna składała się z lektorów PZŁ, wybitnych znawców sztuki łowieckiej oraz przedstawicieli Policji, Lasów Państwowych i Marszałków Województw.

Egzaminy końcowe na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania z ostatecznym wynikiem pozytywnym zdało 57 kandydatów, którym po egzaminie strzeleckim kończącym cykl szkoleniowo – egzaminacyjny wręczono dyplomy ukończenia szkolenia i zaświadczenia o zdania egzaminów łowieckich. Witamy nowe koleżanki i kolegów w gronie braci łowieckiej, życzymy sukcesów łowieckich oraz przeżyć związanych z etycznym uprawianiem łowiectwa.

Darz Bór!!!

Andrzej Czapliński

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱