Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Informacja Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Elblągu

          W związku z napływającymi do tut. Kapituły pytaniami w sprawach odznaczeń łowieckich, korzystając z okresu odbywających się Walnych Zgromadzeń Kół Łowieckich uprzejmie  informujemy, że wnioski na odznaczenia statutowe i regionalne PZŁ rozpatrywane będą pod koniec czerwca br. Jednak by zdążyć z przygotowaniem i przekazywaniem wniosków do Okręgowej Kapituły a następnie do Naczelnej Kapituły PZŁ  – należy,  wypełnione zgodnie z Regulaminem Odznaczeń + RODO, wnioski dostarczyć do Zarządu Okręgowego w Elblągu , możliwie tuż po Walnym Zgromadzeniu Koła. Warto wziąć pod uwagę opóźnienia w dostarczaniu poczty na posiedzenia Kapituły.

Przypominamy Kołom Łowieckim, że rok 2023 będzie jubileuszowy. W związku z tym, prosimy by Koła nie czekały z  wnioskami na ostatnia chwilę, gdyż terminy posiedzeń Kapituły mogą nie zbiec się w czasie z jubileuszami w Kole.

Od stycznia przyszłego roku Naczelna Kapituła będzie rozpatrywać również  wnioski na Medal Św. Huberta. Wnioski przesłane na to odznaczenie wcześniej, zostaną rozpatrzone przez Kapitułę na pierwszym posiedzeniu w 2023 roku.

            Ponadto Sekretariat Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Warszawie informuje, iż Zarząd Główny PZŁ podjął kroki zmierzające do rozbudowy modułu Kapituły Odznaczeń Łowieckich w systemie : Łowiectwo w Polsce. Rozszerzenie tej Zakładki umożliwiłoby przypisanie myśliwym odznaczeń łowieckich nadanych Im przez Kapitułę. Na tą chwilę

po każdym posiedzeniu nadane odznaczenia są publikowane na stronie internetowej PZŁ      w zakładce Kapituły. Każdy wniosek wpływający do KOŁ jest przed rozpatrywaniem sprawdzony w systemie Łowiectwo w Polsce oraz z Programie Kapituły. Pozwala to na uzupełnienia braków formalnych  we wnioskach.

  Dla poprawy funkcjonalności i przepływu informacji, zachęcamy Zarządy Kół do uwzględnienia niniejszej informacji w toku planowanych Walnych Zgromadzeń.

 

                                  Z-ca Przewodniczącego Okręgowej K.O.Ł.w Elblągu

                             (-) Bolesław Szatrański

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱