Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Hubertus Okręgowy – Gościszewo 20 listopada 2021

Dziękuję Księdzu  Proboszczowi za odprawienie Hubertowskiej mszy Świętej!

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Goście,:

Witam  Marszałka woj. pomorskiego Józefa Sarnowskiego.

Witam wszystkich zgromadzonych myśliwych, Witam przybyłe poczty sztandarowe,

Witam serdecznie Przedstawicieli Lasów Państwowych z Nadleśnictw kwidzyńskiego, z Zaporowa, z Młynar,  elbląskiego, Dobrocina i Ornety.

Lasy Państwowe są głównym sponsorem dzisiejszego Hubertusa Okręgowego  w Gościszewie za co Zarząd Okręgowy bardzo dziękuje.

  1. Lasy Państwowe prowadzą trwale zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną, która sprzyja różnorodności biologicznej;
  2. leśnicy jak wiemy odpowiedzialnie gospodarują zasobami leśnymi Polski, dbają o trwałość lasu i dostarczają społeczeństwu drewna;
  3. Lasy Państwowe stale zwiększają liczbę obiektów turystycznych
    i edukacyjnych na terenach leśnych, które są bezpłatnie dostępne
    dla społeczeństwa, wspomagają rozwój terenów niezurbanizowanych, są dobrze zarządzane, a terenów leśnych w Polsce przybywa;
  4. Polski Związek Łowiecki i Lasy Państwowe ściśle współdziałają w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z gospodarką łowiecką;
  5. Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki współpracują m.in. w zakresie opracowania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, ochrony   i kształtowania środowiska przyrodniczego w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny, prowadzenia inwentaryzacji zwierzyny czy promocji łowiectwa  i dziczyzny.

Witam przedstawicieli Woj. Inspekcji Weterynaryjnej z woj. Warmińsko- mazurskiego i pomorskiego, Jerzego Koronowskiego, Wojciecha Trybowskiego i Macieja Draguna

Witam przedstawicieli powiatowych Placówek weterynaryjnych.

Witam również przedstawicieli Starostw Powiatowych obejmujących swym obszarem

Witam zespół sygnalistów z KŁ Cyranka w Sztumie i wiernych tutejszej parafii.

 Już kolejne pokolenie buduje naszą organizację ….od zarania naszej historii przewodnią myślą  i zachowaniem naszego środowiska było i powinno być  hasło: zgoda buduje , niezgoda rujnuje i to na wszystkich szczeblach naszej organizacji.

…. Każdy z nas ma możliwość spełnienia swoich łowieckich pragnień…   w  różnorodnych obwodach, cieszymy się z możliwości wspólnych łowów, …  to nas spaja , łączy w pasji, zacieśnia przyjaźnie , hartuje w trudnych sytuacjach …  bo myśliwy nigdy nie zawiedzie swego kompana , nigdy nie odda   mu niedźwiedziej przysługi … jest jak Zawisza, na którym zawsze można polegać.  

Dzisiaj obchodzimy nasze święto na szczeblu Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu,  święto naszego patrona św. Huberta. Pomimo wielu zawirowań, z którymi zmaga się PZŁ  … od zmiany Ustawy Prawo Łowieckie w 2018 roku, poprzez atak Afrykańskiego Pomoru Świń, z którym walczymy- my  myśliwi – do dzisiaj,  bo nikt inny nie może wypełnić zadań nałożonych przez Państwo…- czyli znaczącej redukcji populacji dzika, aby ratować gospodarstwa rolne w całej Polsce i wreszcie pandemię wywołaną przez wirus  Covid – 19, która codziennie pociąga za sobą ofiary śmiertelne, uniemożliwiając  swobodną organizację imprez – łącznie z naszą-:  Wielu zapewne zastanawia się…. co jest naszym największym sukcesem? Osiągnięciem? Zdobyczą minionych prawie 100 lat? Zagospodarowane obwody łowieckie? Może zwierzyna w łowiskach? Może nasze bazy łowieckie?  Tak, są to wartości  których nie należy pomijać bo są wynikiem pracy  pokoleń myśliwych. Ale najważniejszą wartością naszego Związku,  jesteśmy my sami – wszyscy szeregowi członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

 

  DARZ BÓR  

   Łowczy Okręgowy

Andrzej Rybicki

 

Hubertus              

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp