Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Elbląg

Hubertus Okręgowy – Gościszewo 20 listopada 2021

Dziękuję Księdzu  Proboszczowi za odprawienie Hubertowskiej mszy Świętej!

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Goście,:

Witam  Marszałka woj. pomorskiego Józefa Sarnowskiego.

Witam wszystkich zgromadzonych myśliwych, Witam przybyłe poczty sztandarowe,

Witam serdecznie Przedstawicieli Lasów Państwowych z Nadleśnictw kwidzyńskiego, z Zaporowa, z Młynar,  elbląskiego, Dobrocina i Ornety.

Lasy Państwowe są głównym sponsorem dzisiejszego Hubertusa Okręgowego  w Gościszewie za co Zarząd Okręgowy bardzo dziękuje.

  1. Lasy Państwowe prowadzą trwale zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną, która sprzyja różnorodności biologicznej;
  2. leśnicy jak wiemy odpowiedzialnie gospodarują zasobami leśnymi Polski, dbają o trwałość lasu i dostarczają społeczeństwu drewna;
  3. Lasy Państwowe stale zwiększają liczbę obiektów turystycznych
    i edukacyjnych na terenach leśnych, które są bezpłatnie dostępne
    dla społeczeństwa, wspomagają rozwój terenów niezurbanizowanych, są dobrze zarządzane, a terenów leśnych w Polsce przybywa;
  4. Polski Związek Łowiecki i Lasy Państwowe ściśle współdziałają w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z gospodarką łowiecką;
  5. Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki współpracują m.in. w zakresie opracowania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, ochrony   i kształtowania środowiska przyrodniczego w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny, prowadzenia inwentaryzacji zwierzyny czy promocji łowiectwa  i dziczyzny.

Witam przedstawicieli Woj. Inspekcji Weterynaryjnej z woj. Warmińsko- mazurskiego i pomorskiego, Jerzego Koronowskiego, Wojciecha Trybowskiego i Macieja Draguna

Witam przedstawicieli powiatowych Placówek weterynaryjnych.

Witam również przedstawicieli Starostw Powiatowych obejmujących swym obszarem

Witam zespół sygnalistów z KŁ Cyranka w Sztumie i wiernych tutejszej parafii.

 Już kolejne pokolenie buduje naszą organizację ….od zarania naszej historii przewodnią myślą  i zachowaniem naszego środowiska było i powinno być  hasło: zgoda buduje , niezgoda rujnuje i to na wszystkich szczeblach naszej organizacji.

…. Każdy z nas ma możliwość spełnienia swoich łowieckich pragnień…   w  różnorodnych obwodach, cieszymy się z możliwości wspólnych łowów, …  to nas spaja , łączy w pasji, zacieśnia przyjaźnie , hartuje w trudnych sytuacjach …  bo myśliwy nigdy nie zawiedzie swego kompana , nigdy nie odda   mu niedźwiedziej przysługi … jest jak Zawisza, na którym zawsze można polegać.  

Dzisiaj obchodzimy nasze święto na szczeblu Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu,  święto naszego patrona św. Huberta. Pomimo wielu zawirowań, z którymi zmaga się PZŁ  … od zmiany Ustawy Prawo Łowieckie w 2018 roku, poprzez atak Afrykańskiego Pomoru Świń, z którym walczymy- my  myśliwi – do dzisiaj,  bo nikt inny nie może wypełnić zadań nałożonych przez Państwo…- czyli znaczącej redukcji populacji dzika, aby ratować gospodarstwa rolne w całej Polsce i wreszcie pandemię wywołaną przez wirus  Covid – 19, która codziennie pociąga za sobą ofiary śmiertelne, uniemożliwiając  swobodną organizację imprez – łącznie z naszą-:  Wielu zapewne zastanawia się…. co jest naszym największym sukcesem? Osiągnięciem? Zdobyczą minionych prawie 100 lat? Zagospodarowane obwody łowieckie? Może zwierzyna w łowiskach? Może nasze bazy łowieckie?  Tak, są to wartości  których nie należy pomijać bo są wynikiem pracy  pokoleń myśliwych. Ale najważniejszą wartością naszego Związku,  jesteśmy my sami – wszyscy szeregowi członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

 

  DARZ BÓR  

   Łowczy Okręgowy

Andrzej Rybicki

 

Hubertus              

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱