Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

EDUKACJA PRZYRODNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY WKŁ „ODYNIEC” Z ELBLĄGA

Edukacja przyrodnicza jest procesem nauczania  mającego na celu kształtowania   świadomości wzajemnego oddziaływania przyrody i człowieka. Jest ona istotnym elementem rozwoju społeczeństwa. Dzieci cechują się dużą wrażliwością na otoczenie, łatwo i szybko przyswajają nowe wiadomości i to one są odpowiedzialne za obecny i przyszły stan środowiska oraz jakość życia przyszłych pokoleń.

Ich motorem rozwoju osobowego jest ciekawość, z której rodzi się odpowiedni stosunek do wielu zagadnień przyrodniczych. Młode pokolenie w łatwy i szybki sposób kształtuje w swoich osobowościach pozytywne postawy wobec przyrody.

Rozszerzanie świadomości przyrodniczej wśród dzieci jest niezwykle istotne. Dzięki temu kształtujemy w młodym pokoleniu cechy takie jak odpowiedzialność, pracowitość, szacunek w stosunku do środowiska. Edukacja przyrodnicza jest procesem, który ukierunkowuje zmianę postaw dzieci wobec środowiska.

Idąc tym przykładem  WKŁ Odyniec wdrożyło w swoją działalność zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Sytuacja pogodowa i epidemiologiczna pozwoliła na zorganizowanie w obecnym roku szkolnym  trzech spotkań z nadzieją na kolejne wiosną.

Koło w siedzibie w Próchniku gościło dzieci ze Szkoły Podstawowej z Łęcza i dzieci ze  Szkoły Podstawowej nr.21 z Elbląga. W domku myśliwskim, przy cieple palącego się kominka dzieci z ciekawością wysłuchały informacji na temat zwierząt Wysoczyzny Elbląskiej, jakie przekazali kol. Małgorzata Polakowska i kol. Ryszard Hołowiński.  Były otwarte na rozmowy, zadawały pytania, chłonęły wiedzę jak cukierki, czego dowodem były liczne nagrody w konkursach sprawdzających wiedzę.  Jedną z lepszych atrakcji okazał się pokaz psów myśliwskich, zorganizowanych przez kol. Bartka Stańczyka i kol. Artura Zagalskiego. Dzięki uprzejmości kolegów dzieci  poznały tajniki pracy psów, nauczyły się obycia z psami jak również aktywnie uczestniczyły w zabawach z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Dzień edukacji przy każdym ze spotkań został zwieńczony pieczeniem kiełbasek przy ognisku, słodkim poczęstunkiem i licznymi zabawami na świeżym powietrzu. blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank

Udostępnij
Twitter
WhatsApp