Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł śp. Kol. Józef Skowron

St. Chor. Sztab. w st. sp.

JÓZEF SKOWRON

Urodził się  17.02.1931 r. w Kolbuszowej.

Do PZŁ wstąpił we wrześniu 1964 r.,  a w 1968 r. uzyskał uprawnienia selekcjonerskie. Od początku swojej przygody łowieckiej związany z Wojskowym Kołem Łowieckim „ŻUBR” z siedzibą w Elblągu.

Przez blisko 57 lat członkostwa w Polskim Związku Łowieckim pełnił liczne funkcje we władzach najpierw wojewódzkich, a potem okręgowych PZŁ oraz w kole.

Do najistotniejszych należały:

  • W latach 1975 – 1980 przewodniczący, a w latach 1980-1995 członek  Komisji Strzeleckiej Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Elblągu;
  • W latach 1995 – 2000 r. członek Komisji Szkoleniowej;
  • Od 1995 roku członek Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego;

Ponadto Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu powołuje kol. Józefa Skowrona do licznych komisji np. egzaminacyjnej, oceny prawidłowości odstrzałów, kontroli polowań.

W WKŁ Żubr pełnił funkcje:

  • W latach 1969-1978 – Łowczego Koła;
  • W latach 1981 – 1984 – Prezesa, a w latach 1994-1996 Wiceprezes Zarządu Koła;
  • W latach 1981-1984 członka komisji rewizyjnej;
  • Od 2015 roku Honorowego Prezesa WKŁ Żubr.

Kol. Józef Skowron był również sędzią i instruktorem strzelectwa myśliwskiego.

Jego wielkimi pasjami oprócz łowiectwa były turystyka motorowa i żeglarstwo.

Za swoją wzorową służbę i działalność był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, resortowych i łowickich. Należą do nich m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Brązowy Krzyż Zasługi, Medal w Służbie Pokoju,  Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (brązowy, srebrny i złoty), Srebrny Medal za zasługi dla Obronności Kraju, -Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa ZHP, Medale Zasługi Łowieckiej (brązowy, srebrny i złoty) oraz najwyższe odznaczenie łowieckie Honorowy Żeton Zasługi Łowieckiej „Złom”. Ponadto medal za zasługi dla Łowiectwa Województwa Elbląskiego i Medal za zasługi dla elbląskiego okręgu łowieckiego.

Kol. Józef Skowron był zawsze oddanym, uczynnym, bardzo cenionym i lubianym kolegą.

Niech knieja wiecznie szumi nad jego mogiłą.

Zarząd i członkowie  WKŁ „Żubr”

Udostępnij
Twitter
WhatsApp