Informacja dla Zarządów Kół Łowieckich w sprawie Odznaczeń Łowieckich

Informacja dla Zarządów Kół Łowieckich w sprawie Odznaczeń Łowieckich

Dnia 14.09.2021 otrzymaliśmy Informację, iż kolejne posiedzenie Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Warszawie odbędzie się 7 października br.

W trosce o uwzględnienie wniosków o odznaczenia, przygotowanych przez Zarządy Kół, do ewentualnego wręczenia odznaczeń na uroczystościach obchodów Dnia św. Huberta – 20 listopada 2021r. – Okręgowa Kapituła Odznaczeń prosi o dostarczenie tych wniosków do Zarządu Okręgowego w Elblągu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021r. do godz. 14:00. Tylko tak pilne i sprawne postępowanie Zarządu Koła umożliwi przedstawienie wniosków pod obrady Naczelnej Kapituły Odznaczeń i uhonorowanie działalności kolegów myśliwych naszego okręgu.

Z myśliwskim życzeniem  DARZ BÓR

Z-ca Przewodniczącego Kapituły

(-)  Bolesław Szatrański